gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente GroningenDe Lutherse Gemeente in Groningen bestaat al meer dan 300 jaar.
Zij telt ongeveer 230 leden die in de stad en het westelijke deel van de provincie wonen. Elke zondag om 10.00 uur houden wij onze diensten. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie.
De Lutherse Gemeente wordt in de kerkdiensten gekenmerkt door een rijke liturgische traditie.

Ze wordt ook wel eens de 'zingende kerk' genoemd, omdat het zingen in de dienst, zoals dat tot uitdrukking komt in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, in de cantorij en in de gemeentezang, een wezenlijk deel van de eredienst is. Een ander element van de Lutherse traditie is een klimaat van vrijheid, dat geworteld is in de opvatting dat een ieder zijn of haar eigen geloofsrelatie met God heeft en hiervoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. Geen kerkelijk gezag heeft het recht om tussen beiden te komen.
Daardoor heerst er een sfeer van verdraagzaamheid en respect voor een ieders eigen manier van geloven.