home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

Agenda en diensten

Op deze pagina vindt u informatie over onze diensten en onze muziekdiensten. Informatie over concerten die in de kerk plaatsvinden vindt u op de website van de Stichting Binnenstadskerken.

Diensten

De diensten vinden iedere zondag om 10:00 uur plaats in het kerkgebouw aan de Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen, tenzij anders vermeld. Andere locaties en tijden zijn rood gemarkeerd.

Datum Kerkelijk jaar Voorganger Aanvang Informatie
15 dec3e AdventDs. Y.C. de Groot10:00---
22 dec4e AdventDs. W. Tinga-Bosma10:00---
Bekijk flyer
24 decKerstspel (jeugd)Ds. M. Overbosch16:00Oefenmoment vooraf: 2e advent, 8 december, 13.30 - 14.45 uur. Zie bijgevoegde flyer voor benodigde informatie.
24 decKerstnachtdienstDs. R.P. Yetsenga22:00Dienst met Heilig Avondmaal en medewerking van cantorij
25 decEerste kerstdagDs. M. Overbosch10:00Cantatedienst m.m.v. de Lutherse Bach Academie met het 1e deel uit het oratorium Messiah van G.F. Händel
29 decZondag na Kerstmis---10:00Geen dienst
31 decOudejaarsdienstDs. R.P. Yetsenga17:00Gezamenlijke oudejaarsdienst van de Kleine Oecumene, in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33
5 janEpifaniënMw. Ds. M. Overbosch10:00Dienst met Heilig Avondmaal
12 jan1 na EpifaniënDs. Y. de Groot10:00---
19 jan2 na Epifaniën---10:00Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk

Diensten verder in de toekomst vindt u bij toekomstige diensten. Afgelopen diensten kunt u vinden in het archief.

Muziekdiensten

De flyer met actuele informatie over de muziekdiensten kunt u hier bekijken.
De flyer met orgelconcerten en cantatediensten kunt u hier bekijken.

Muziekdiensten
woensdag 25 december (Kerstmorgen)
aanvang 10:00 uur.
G.F. Handel (1685-1759), Eerste deel uit het oratorium Messiah
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda


De muziek van dit grote werk behoeft eigenlijk geen verdere inleiding, bekend als het is. Het werk beleefde zijn Uraufführung in Dublin, op 13 april 1742. Minder bekend is dat Handels vriend Charles Jennens, de rijke minnaar van de kunsten die het libretto schreef voor de Messiah, nogal ontevreden was over Handels muziek bij zijn compilatie van bijbelteksten. Jennen schreef aan een vriend: "Handel has made a fine entertainment of [the Messiah], though not near so good as he might and ought to have done." En vervolgens: 'there are some passages far unworthy of Handel, but much more unworthy of the Messiah." Maar oordeelt u zelf.
zondag 26 januari (3e zondag na Epifanie)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), Lutherse Mis in g, BWV 235
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.luthersbachensemble.nl

Deze door modernen vaak 'Lutherse mis' genoemd is één groot contrafact - bestaande muziek bij een nieuwe tekst - maar is een boeiend artefact gebleven. Zo'n Lutherse mis kent slechts Kyrie en Gloria. In dit Kyrie worden thema's uit de sinfonia-achtige inleiding als begeleidingsmateriaal gebruikt. Na het uitbundige 'Gloria' valt plotseling de polyfone rust van het 'in terra pax' in. Die lyriek wordt vervolgd in het 'laudamus', 'adoramus' en 'glorificamus'. In 'Domine Fili unigenite' horen we aan het einde bijna duizelig makende melisma's op het woord miserere. Een zeer snel en uitbundig koor sluit af met Cum Sancto Spiritu.
zondag 1 maart (Zondag Invocavit)
aanvang 10:00 uur.
D. Buxtehude (1637-1707), cantate Eins bitte ich vom Herren, BuxWV 24
D. Buxtehude (1637-1707), Kyrie uit Missa Brevis, BuxWV 114
Kamerkoor Tiraña Groningen, solisten & barok-orkest o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.kamerkoortirana.nl

Een heel goed voorbeeld van de eerlijke en ongekunstelde muziek van Buxtehude. Een tweedelige sinfonia opent (met de kleuren van strijkers en orgel), dan volgt een opgewekt koordeel waarin de wens geuit wordt altijd in het huis van God te mogen zijn (das hätte ich gern) en dan een sliert smekingen onderbroken door eenvoudige ritornellen. In deze litanie van afwisselend solist en koor is het thema "Waar blijft u zo lang, wij zijn hier zo bang", steeds gevolgd door de lieflijke en haast kinderlijke wending "Komm doch", op een dalende kwint. Het werk eindigt met een opgewekte aansporing onze lampen brandende te houden om zo auf die ewige Hochzeit zu gehen.
zondag 12 april (Pasen)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), cantate Christ lag in Todesbanden, BWV4
Bragi a-capellakoor, solisten & The Northern Consort o.l.v. Rein de Vries


Deze misschien wel eerste cantate van Bach behandelt alle zeven coupletten van dit oude, uit het middeleeuws Latijn door Luther vertaalde lied - per omnes versus dus - zonder recitatieven of aria's. Na een wat naar binnen gekeerde sinfonia, volgen de verzen in een symmetrisch model: koor, duet, solo, koor (het centrale deel), solo, duet, koor. In deel 1 worden de versregels met korte motiefjes ingeleid, maar zingen de sopranen die regels van de melodie in lange noten. In deel 2 valt de strenge, ostinate baslijn op - misschien om de begrippen zwingen en Gewalt te benadrukken. Deel 3, zeer expressief, schrijft een heerlijke viool-descant boven de tenorpartij voor, ter viering van de overwinning op zonde en dood. En zo gaan de variaties door, tot aan de eenvoudige vierstemmige zetting van couplet zeven.
zondag 10 mei (Zondag Cantate)
aanvang 17:00 uur.
G.P. Telemann (1681-1767), Die Donnerode, TWV3:6
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda


De verwoestende aardbeving die Lissabon op zondag 1 november 1755 trof maakte sommige Europeanen tot atheïst, en bracht Telemann tot het componeren van de Donnerode, in 1756. Het werk werd razend populair en was in 1760 al 13 maal uitgevoerd, en dus voegde Telemann er een tweede deel aan toe, het deel dat deze zondag klinkt. De koren zijn eenvoudig en homofoon geschreven, maar de instrumentatie is dramatisch. Om gewicht en kracht te benadrukken schrijft de componist twee achtereenvolgende bas-aria's voor: krijgshaftig, met felle, vallende en puntige 'loops' in de strijkers. Ze contrasteren met de sopraanaria, die 'angenehm' van karakter is: "Schönster von alle Geschlechten", gesierd met traverso's. In de tenoraria vallen de prachtig uitgesponnen melisma's op in de woorden Gesang en erhoben.

Afgelopen muziekdiensten kunt u vinden in het archief.