home

gebouw

gemeente

organisaties

Muziekdienstenarchief

Oude muziekdiensten zijn hier ter informatie beschikbaar. Actuele muziekdiensten vindt u onder agenda en diensten.

Muziekdienstenarchief
zondag 18 november (voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar)
aanvang 10:00 uur.
Tomás Luis de Victoria (ca. 1548-1611), Kyrie & Gloria
Eriks Ešenvalds (1977), 'Stars'
Vocaal Ensemble Sirius o.l.v. Augustijn Pool
www.siriuszingt.nl
Na jaren te hebben gezongen in koren van divers pluimage wilden de jonge zangers van Sirius zichzelf uitdagen om eens in kleine bezetting te gaan zingen. Voorheen een sextet, maar inmiddels gegroeid tot een octet. Vandaag hoort u twee bekende ordinarium gezangen van De Victoria. Tomás Luis de Victoria wordt beschouwd als één van de grootste Spaanse componisten van zijn tijd. Victoria leefde tijdens het hoogtepunt van de contrareformatie en de muziek die hij schreef bestond dan ook voornamelijk uit religieuze, vocale werken, zoals missen en motetten.
zondag 28 oktober (22e zondag na Trinitatis)
aanvang 17:00 uur.
Matthias Weckmann (1616-1674), geistliches Konzert Wenn der Herr die Gefangenen
Kamerkoor Tiraña Groningen o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.kamerkoortirana.nl
Dit geistliches Konzert is een bijzonder indringende verklanking van Psalm 126, en werd eerder toegeschreven aan Matthias' zoon en Bachs voorganger in Leipzig, Jakob Weckmann. Het vierstemmige koor wordt ondersteund door een vijfstemmig (strijkers-)ensemble bestaande uit violen, gamba's en basso continuo. Vandaag neemt het nieuwe barok-orgel de strijkerspartijen waar. Weckmann is een fijnschilder en heeft aan de beeldrijke taal van de psalm een dankbare tekst. Hij kleurt kernwoorden zoals 'dromen', 'wenen' en 'vluchten' op beeldende en ontroerende wijze in.
zondag 23 september (17e zondag na Trinitatis)
aanvang 10:00 uur.
Johann Sebastian Bach (1685-1750), cantate Ich habe genung BWV 82
Luthers Bach Ensemble (solist & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
David Greco (bas)
www.luthersbachensemble.nl
Deze wel-bekende solocantate is zo zeer geliefd vanwege haar drie prachtige aria's, die onderling heel verschillend van karakter zijn. De eerste, met een prachtige hobopartij tegenover en naast de bas, klinkt met een zekere gelatenheid en melancholie: 'laat mij nu maar gaan, Heer'. Het recitatief erna verwijst naar Simeon die deze zucht slaakt. De tweede aria is een wiegenlied in rondo-vorm, en was zo aansprekend dat Anna Magdalena het overnam in haar tweede notenboekje. Na het volgende recitatief, eindigend in "Gute Nacht" besluit de cantate met een vreugdevol vivace, geschreven voor hobo en strijkers, waarin Bach vol uitpakt met uitgewerkte melisma's op freue.