home

gebouw

gemeente

organisaties

Muziekdienstenarchief

Oude muziekdiensten zijn hier ter informatie beschikbaar. Actuele muziekdiensten vindt u onder agenda en diensten.

Muziekdienstenarchief
zondag 1 maart (Zondag Invocavit)
aanvang 10:00 uur.
D. Buxtehude (1637-1707), cantate Eins bitte ich vom Herren, BuxWV 24
D. Buxtehude (1637-1707), Kyrie uit Missa Brevis, BuxWV 114
Kamerkoor Tiraña Groningen, solisten & barok-orkest o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.kamerkoortirana.nl
Een heel goed voorbeeld van de eerlijke en ongekunstelde muziek van Buxtehude. Een tweedelige sinfonia opent (met de kleuren van strijkers en orgel), dan volgt een opgewekt koordeel waarin de wens geuit wordt altijd in het huis van God te mogen zijn (das hätte ich gern) en dan een sliert smekingen onderbroken door eenvoudige ritornellen. In deze litanie van afwisselend solist en koor is het thema "Waar blijft u zo lang, wij zijn hier zo bang", steeds gevolgd door de lieflijke en haast kinderlijke wending "Komm doch", op een dalende kwint. Het werk eindigt met een opgewekte aansporing onze lampen brandende te houden om zo auf die ewige Hochzeit zu gehen.
zondag 26 januari (3e zondag na Epifanie)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), Lutherse Mis in g, BWV 235
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.luthersbachensemble.nl
Deze door modernen vaak 'Lutherse mis' genoemd is één groot contrafact - bestaande muziek bij een nieuwe tekst - maar is een boeiend artefact gebleven. Zo'n Lutherse mis kent slechts Kyrie en Gloria. In dit Kyrie worden thema's uit de sinfonia-achtige inleiding als begeleidingsmateriaal gebruikt. Na het uitbundige 'Gloria' valt plotseling de polyfone rust van het 'in terra pax' in. Die lyriek wordt vervolgd in het 'laudamus', 'adoramus' en 'glorificamus'. In 'Domine Fili unigenite' horen we aan het einde bijna duizelig makende melisma's op het woord miserere. Een zeer snel en uitbundig koor sluit af met Cum Sancto Spiritu.
woensdag 25 december (Kerstmorgen)
aanvang 10:00 uur.
G.F. Handel (1685-1759), Eerste deel uit het oratorium Messiah
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
De muziek van dit grote werk behoeft eigenlijk geen verdere inleiding, bekend als het is. Het werk beleefde zijn Uraufführung in Dublin, op 13 april 1742. Minder bekend is dat Handels vriend Charles Jennens, de rijke minnaar van de kunsten die het libretto schreef voor de Messiah, nogal ontevreden was over Handels muziek bij zijn compilatie van bijbelteksten. Jennen schreef aan een vriend: "Handel has made a fine entertainment of [the Messiah], though not near so good as he might and ought to have done." En vervolgens: 'there are some passages far unworthy of Handel, but much more unworthy of the Messiah." Maar oordeelt u zelf.
zondag 3 november (20e zondag na Trinitatis)
aanvang 10:00 uur.
H. Schütz (1585-1672), Musikalische Exequiën, deel I
H. Schütz (1585-1672), Motetten SWV391 & SWV432
Vocaal Ensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink
Dit grote werk schreef Schütz voor de begrafenis van graaf Hendrik II van Reuss-Gera, en wel op diens verzoek. Sommigen beweren dat de graaf bij de try-out van het werk nog meegezongen heeft. Er is eigenlijk sprake van een Duits(talig) requiem, lang voordat Brahms het zijne componeerde. Deel I, een Kyrie en Gloria, bevat expressieve Bijbelteksten voor solisten en wat objectievere liedteksten voor koor. SWV391 past voortreffelijk, met zijn prachtige afwisseling van donkere en ernstige polyfonie en homofonie, tijdelijk ontroerend rustend bij Ruhe.
zondag 20 oktober (18e zondag na Trinitatis)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), cantate Ich habe meine Zuversicht, BWV 188
J.S. Bach (1685-1750), koordelen uit de Lutherse Mis in g, BWV 235
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Theo Jellema (orgel solo), Antje van der Tak (sopraan), Minho Jeong (altus), Jasper Dijkstra (tenor), Henk Timmerman (bas)
www.luthersbachensemble.nl
In de Martinikerk.
Een feestelijke sinfonia met een spannende orgelsolo opent dit kleinood. De daaropvolgende tenor-aria houdt het midden tussen een sarabande en een polonaise, tegelijk geruststellend én energiek. Het orgel speelt weer een prominente rol in de alt-aria, waarin bij de woorden Kreuz en Pein lange sleepjes - appogiatura's - die klagende woorden klankbeeld geven. Na een fel recitatief met gebroken akkoorden sluit de cantate af met de lieflijke melodie van het koraal Auf meinen lieben Gott.
zondag 4 augustus (7e zondag na Trinitatis)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), Trauerode BWV 198
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Lucie Chartin (sopraan), David van Laar (altus), Jasper Dijkstra (tenor), Henk Timmerman (bas)
www.luthersbachensemble.nl
Speciale festival cantatedienst ("auf Deutsch") i.k.v. de Groninger Orgelzomer | 300e sterfjaar van orgelbouwer Arp Schnitger
Deze rijke, maar uiteindelijk 'wereldse' Trauerode is in de 19e eeuw tekstueel omgewerkt voor kerkelijk gebruik, maar wel bij de oorspronkelijke briljante muziekpartituur. Het openingskoor is een dicht geweven lamento, dat doet denken aan het slotkoor van de Mattheus Passie. Treffend zijn in deel vier de doodsklokken die, prachtig georkestreerd, slechts elf maten beieren. De laatste aria is fraai van tekstuitbeelding, vooral op het woord 'ewig', terwijl arabesken van de fluit bijna romig de 'Seligkeit der Frommen' suggereren. De 19e-eeuwse bewerker heeft een aantal koralen tussen Bachs delen geflanst.
zondag 19 mei (Cantate)
aanvang 17:00 uur.
J.S. Bach, cantate Bleib bei uns, denn es will Abend werden BWV 6
Cantatekoor Eelde-Paterswolde & barok-ensemble o.l.v. Vincent van Laar
"Een poëtisch meesterwerk in muziek" noemde Schweitzer het openingskoor van deze cantate. De Emmaüsgangers smeken de intrigerende wandelaar, de niet herkende Jezus, bij hen te blijven, met steun van hobo's en hobo da caccia. Het driedelige openingskoor heeft in het midden een frisse dubbelfuga! De aria die volgt, met de sfeer van de vallende avond, is voor alt met hobo da caccia en pizzicato cello. De sopranen zingen dan boven de violoncello piccolo een koraal dat Bach bewerkte voor de serie Schübler-koralen. De tweede aria van deze cantate is voor tenor met strijkers, en heeft door de vele voorhoudingen - Licht, Worts - en de vallende figuren, in de partij van zowel van solist als strijkers een vertrouwend vragend karakter. Een koraal uit het atelier van Luther besluit deze cantate.
zondag 21 april (Pasen)
aanvang 10:00 uur.
Johann Ludwig Bach (1677-1731), Paascantate Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest)
Antje van der Tak (sopraan), David van Laar (altus), Gerben Bos (tenor), Michiel de Vries (bas)
www.luthersbachensemble.nl
De zogenaamde Meiniger Bach, Johann Ludwig, schreef dit ontroerende werk voor het hoogfeest van Pasen. Hij opent dan ook met koper en pauken, in een soort Intrada, waarna de sopraan bijna lieflijk-naïef reciteert. Dan volgen kleine delen elkaar rap op; ze kunnen nauwelijks aria's genoemd worden, maar zijn wel expressief geschreven. Op een duet voor vrouwenstemmen - met schwarze Todesmacht - volgt direct met trompetten en al triomfantelijk 'Entsetzet euch nicht', want de Gekreuzigte ist nicht hie, eindigend in een mooi en effectief diminuendo. Er is zelfs een iets melancholiek deeltje, een duet waarin Tod, Teufel en Sünde de muziek kleuren. Een bijzondere Paascantate waarin veel te beleven valt!
zondag 31 maart (Laetare)
aanvang 17:00 uur.
J.S. Bach, cantate Widerstehe doch der Sünde BWV 54
J.S. Bach, koralen uit de Johannes-Passion BWV 245
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
David van Laar (altus)
www.luthersbachensemble.nl
Ook BWV 54 is weer een solocantate, de eerste vermoedelijk, en een bijzonder werk. Direct horen we het dringende, insisterende Wiederstehe! In deze openingsaria duwt het dissonante strijkersensemble - felle septiemen - ons weg van zonde en duivel. Duidelijk is dat hier strijd geleverd wordt. Na het recitatief met het scherp snijdende Schwert, volgt al de afsluitende aria: een fugatisch opgezet trio voor alt, violen en altviolen op de constatering Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Van deze strenge afsluiting zegt Albert Schweitzer: 'Harmonisch is dit deel van een ongehoorde hardvochtigheid'.
Na de vesper kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd. Aanmelden is gewenst (info@elgg.nl) Eigen bijdrage €5,-
zondag 27 januari (derde zondag na Epifanie)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach, solo-cantate Der Friede sei mit dir BWV 158
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, bas & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
David Greco (bas)
www.luthersbachensemble.nl
Dit wonderlijke werk opent met een recitatief waarin drie maal een arioso verschijnt met als tekst "Der Friede sei mit dir". Hoewel deze korte cantate bekend staat als een van de (drie) solocantates voor bas, is er in het tweede deel, de bas-aria, een sopraanpartij die de cantus firmus van een koraal zingt. Deze koraalmelodie van Rosemüllers voor Welt ade, ich bin dein müde, wordt dan nog verdubbeld door de hobo, terwijl de viool de guirlandes bij de baspartij verzorgt. De tekst van bovengenoemd koraal is het thema van de cantate: van wereldse zorgen naar het verlangen naar hemelse vreugde. Het slot van dit werk is een vers uit het koraal "Christ lag in Todesbanden", een verwijzing naar Pasen.