gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen


Evangelisch−Lutherse Kerk
Haddingestraat 23,
9711 KC Groningen
Tel: 050−3120376
e-mail Lutherse Gemeente

Klik hier voor een routebeschrijving

 

Evangelisch-Lutherse Gemeente


voorzitter kerkenraad:
  dhr. drs. Reinout Stigter
predikante:
  mw. ds. Maren Overbosch
secretaris:
  dhr. Johanan Havinga
ouderlingen:
  dhr. drs. Reinout Stigter
  dhr. B.J. Havinga
  dhr. dr. Philipp Jäger
  dhr. Rob Kroes
diaconie:
   mw. P. Vogl
   dhr. H. Schaaf
   mw. dr. A. Mäkelburg
   mw. A. Stigter
kerkrentmeesters:
   dhr. Ph. Jaeger
   dhr. R. Kroes


Postadres:
Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Bijdragen:
  Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen NL21 RABO 0373 7136 14 (LET OP: NIEUW REKENINGNUMMER)

Bijdragen diaconie
:
  Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen, NL92 INGB 0006 3262 56

Bijdragen muziekdiensten
:
  NL37 INGB 0002 9483 48 ten name van commissie muziekdiensten

gemeenteblad:
  Redactie ‘Opbouw’
  postadres: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen

Ledenadministratie
:
   mw. C.A. Elema-Tiesinga

Cantor−organist / Cantorij:

   dhr. T.J. Bronda

Bezoekgroep
:
   mw. K. Opten, mw. G. Klein

Jeugdwerk
:
   mw. A. van der TakExploitatiestichting


Beheer (Binnenstadskerken Groningen): VERHUUR VAN DE KERK EN DE LUTHERZAAL
Jan Haak/Sietske Marchand

  info@binnenstadskerken.nl 050-3111277

   www.binnenstadskerken.nl

Stichtingsbestuur:
bestuursvoorzitter:
   dhr. dr. V.M. Schmidt 050-5280889
secretaris:
  dhr. R. Kroes
penningmeester:
  dhr. G.J. Schouten
onderhoud:
 dhr.  M.K. Wierenga
P.R.:
   dhr. T.J. Bronda

bankrekening NL40 FVLB 0699 7672 88
t.a.v. Stichting tot Exploitatie Luth. kerk te GroningenSt. Vrienden Luth. Kerk Groningen (SVLK):

Website:  
www.svlk.nl


E-mail adres:
info@svlk.nl

secretariaat Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
Haddingestraat 21
9711 KB Groningen
tel.: 0614320071

voorzitter vacant
dhr. Jaap van Rijn (secretaris)
penningmeester vacant
dhr. Rob Kroes (subsidies & fondsenwerving)
mw. Elisabeth Böhmig (PR & sponsoring)
dhr. Ite Wieringa (Bulletin)
dhr. Victor Timmer (algemeen lid)
dhr. Tymen Jan Bronda (artistiek advies)