gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen

Diensten

Het hart van de gemeente vormt de zondagse eredienst die elke zondag in dit kerkgebouw worden gehouden. Hier komt de gemeente samen om te luisteren naar het woord uit de bijbel en de uitleg ervan, en om te loven, te danken, te bidden te zingen en ook om elkaar te ontmoeten.

De gemeente is gehecht aan de lutherse liturgie die haar verbindt met de lutherse traditie. Muziek speelt in de diensten een belangrijke rol. De gemeente blijft b.v. bij het orgelspel na de dienst zitten om ernaar te kunnen luisteren.

De cantorij zingt maandelijks in de diensten. Regelmatig worden er ook muziekdiensten gehouden waarin een koor of solist medewerking verleent aan de dienst. 

Elke gemeente zal zeggen dat ze open staat voor iedereen, dat u welkom bent en dat het er vriendelijk en warm toegaat. Of dat zo is kunt u het beste zelf proeven tijdens een bezoek. 

Er is actuele informatie beschikbaar over onze diensten en muziekdiensten.

  - gemeente - geschiedenis - predikant

info@elgg.nl