gemeente


nieuws

kerk

stichting

links

contact
Evangelisch Lutherse Gemeente GroningenVerhuur

 

De stichting tot exploitatie van het gebouwencomplex der Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen verzorgt in samenwerking met Binnenstadskerken Groningen het onderhoud en de verhuur van de panden aan de Haddingestraat 23 in Groningen. De kerkzaal biedt plaats aan ca. 300 mensen, de Lutherzaal aan ruim 100. De kerkzaal heeft tevens de mogelijkheid om inclusief vleugel en/of orgel te worden verhuurd. Koffie, thee, fris en andere versnaperingen worden verzorgd door Binnenstadskerken Groningen. Voor meer informatie hierover en over de verhuur kunt u contact opnemen met Binnenstadskerken:
tel. 050 31 11 277
e-mail: info@binnenstadskerken.nl

Voor individuele bespeling van de instrumenten (zijnde niet concertmatig) kan één en ander geregeld worden in overleg met de organist van de kerk Tymen Jan Bronda
tel. 06 270 35 682
email: info@tymenjanbronda.nl

Hieronder het overzicht (ingaande 1 juli 2016) van de verhuurmogelijkheden, kosten en voorwaarden daarvan:

kerkzaal (300 zitplaatsen) €250 per dagdeel
geluidsinstallatie kerkzaal 35
Lutherzaal (100 zitplaatsen)
100 overdag | €170 avond & weekend

vleugel €180 (gestemd) €50 (ongestemd)
Barok-orgel 250 (altijd gestemd)
Van Oeckelenorgel €100 (altijd gestemd)
Ahrend kistorgel €250 (altijd gestemd)
piano in de Lutherzaal

€25 (ongestemd)
€50 (gestemd)
vrije bespeling vleugel €5 per 2 uur
vrije bespeling orgels 10 per 2 uur (Van Oeckelenorgel)
25 per uur (Barok orgel)
orgeldemonstratie/excursie 5,00 per persoon bij orgelexcursie / demonstratie met een minimum van 125,00 per groep
videocamera bij Van Oeckelenorgel 25
trouwdiensten
(los van de Evangelisch- Lutherse Gemeente)
nadere info volgt

De algemene voorwaarden

BETALING:

ANNULERING;
Bij incidenteel gebruik is de termijn minstens een week voor de eerste datum van gebruik, op straffe van 50% van het gebruikte. In geval van periodieke gebruik is annulering niet mogelijk, tenzij partijen anders overeenkomen.
RISICO;
De gebruiker gebruikt het pand, met de daar aanwezige voorzieningen, op eigen risico voor deelnemers/leden/bezoekers/personeelsleden voor zover zij van het gebouw gebruik maken op de hierin aangegeven tijdstippen.
VOORZIENINGEN;
De stichting draagt zorg voor verlichting en verwarming en zo mogelijk eventueel andere gewenste voorzieningen o. a. uitserveren/verkoop koffie-thee en andere alcoholvrije dranken. Het gebouw is rolstoel toegankelijk en voorzien van ringleiding voor slechthorenden.
BEPALINGEN;
In het gehele gebouwencomplex geldt een rookverbod. Er mogen geen rijwielen in het zijpad op het terrein van het gasthuis geplaatst worden (in de nabije omgeving is een parkeergarage en een fietsenstalling aanwezig). Voor geluidsversterking in kerkzaal en Lutherzaal mag alleen gebruik gemaakt worden van de daar aanwezige apparatuur of anders overeengekomen. Het concertpodium in de kerkzaal mag niet gebruikt worden als dansvloer. Alle activiteiten moeten om 23.00 uur zijn beëindigd.
SLOTBEPALING;
De stichting behoud zich het recht voor om gebruikers van het gebouwencomplex, o. a. aan personen, bedrijven en andere instanties/groepen, te weigeren, wier doelstelling strijdig wordt geacht met die van de stichting.

Adres gebouwencomplex

De Evangelisch-Lutherse Kerk is gevestigd aan de Haddingestraat 23, 9711 KC te Groningen. De Lutherzaal bevindt zich op hetzelfde adres. Het telefoonnummer van het kerkgebouw zelf is: 050-3120376.


 

- Exploitatiestichting - bestuur - beheer -

 
De lutherzaal