home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Opbouw Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

Agenda en diensten

Voor informatie over onze coronamaatregelen, zie de pagina Coronavirus.

Op deze pagina vindt u informatie over onze diensten, muziekdiensten en agenda. Informatie over concerten die in de kerk plaatsvinden vindt u op de website van de Stichting Binnenstadskerken.

Diensten

De diensten vinden iedere zondag om 10:00 uur plaats in het kerkgebouw aan de Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen, tenzij anders vermeld. Andere locaties en tijden zijn rood gemarkeerd.

Onze diensten zijn online te bezoeken. Ze zijn te vinden op Kerkdienstgemist.nl. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de dienst.

Datum Kerkelijk jaar Voorganger Aanvang Informatie Collecte
5 febSeptuagesimads. Y. Hiemstra10:00---
12 febSexagesimapastor L.W. Jansen10:00---
19 febQuinquagesimads. H.J. Wouda10:00Doop- en belijdenisdienst m.m.v. de cantorij
26 febInvocavitds. W. Tinga10:00---
5 mrtReminiscereDs. Susanne Freytag10:00Heilig Avondmaal
12 mrtOculin.v.t.---geen dienst
19 mrtLaetaren.v.t.---geen dienst
26 mrtJudicaDs. Renze Pieter Yetsenga10:00Bevestiging ambtsdrager. Na afloop: gemeentebijeenkomst
2 aprPalmzondagds. A. van Ess10:00---
6 aprWitte Donderdagds. Nick Everts19:30dienst Kleine Oecumene in de Doopsgezinde kerk

Diensten verder in de toekomst vindt u bij toekomstige diensten. Afgelopen diensten kunt u vinden in het archief.

Muziekdiensten

Muziekdiensten

Afgelopen muziekdiensten kunt u vinden in het archief.

Agenda

Hier vindt u een overzicht van actuele activiteiten, zoals cursussen en bijeenkomsten.

Agenda