home

gebouw

gemeente

organisaties

Muziekdienstenarchief

Oude muziekdiensten zijn hier ter informatie beschikbaar. Actuele muziekdiensten vindt u onder agenda en diensten.

Muziekdienstenarchief
zondag 2 april (Palmzondag)
aanvang 10:00 uur.
Aria's uit Bach's Matthäus-Passion en koordelen uit zijn Johannes-Passion.
Marina Torra Cabau (sopraan), Wilko Koekoek (countertenor, Olivier Kemler (tenor) en Michiel Nonhebel (bas bariton)
Passiemuziek in de Lutherse kerk
Vier zangstudenten van het Prins Claus conservatorium brengen op zondag 2 april (aanvang 10 uur) diverse aria's uit Bach's Matthäus-Passion. Daarnaast zingen ze koordelen uit zijn Johannes-Passion waaronder het prachtige slotkoor 'Ruht wohl'. Marina Torra Cabau (sopraan), Wilko Koekoek (countertenor, Olivier Kemler (tenor) en Michiel Nonhebel (bas bariton) zingen zowel in koorverband als solistisch. Hoogtepunt is de prachtige sopraanaria 'Aus Liebe will mein Heiland sterben'.
Voorganger in deze bijzondere dienst is Ds. Alberte van Ess. Tymen Jan Bronda (cantor-organist) begeleidt de zangers op orgel.
Deze muziekdienst valt op Palmpasen als begin van de Goede week. Het begin van deze bijzondere week waar anders passender te starten in de Lutherse kerk van Groningen.
Welkom!
zondag 6 november (1e van de Voleinding)
aanvang 10:00 uur.
Zes koorwerken, waaronder:
Johannes Brahms (1833-1897) Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen
Heinrich Schütz (1585-1672) Selig sind die Toten

Studentenkoor Bragi
https://bragi.nl
Op 6 november (aanvang 10 uur) zingt het A Capellakoor van het Groninger studentenkoor Bragi in de Lutherse kerk Groningen. Bragi A Capellakoor staat onder leiding van oudemuziekspecialist Rein de Vries en timmert de laatste jaren flink aan weg. Een jonge stralende koorklank is de kroon op vele weken intensief met elkaar repeteren. Er worden die zondagmorgen 6 november indrukwekkende koorwerken uitgevoerd, passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. Onder meer ook het bekende Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen van Brahms en het Selig sind die Toten (Schütz). De dienst wordt geleid door Ds. Wietske Tinga en Tymen Jan Bronda bespeelt de klavieren. Van harte welkom in de Lutherse kerk!
zondag 2 oktober (16e na Trinitatis)
aanvang 10:00 uur.
J.S.Bach (1685-1750), Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV178
Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos
David van Laar (altus), Han Warmelink (tenor), Roele Kok (bas), Helmut Riebl (viool), David Alonso Molina (viool), Rachel Yates (altviool), Dorota Gorlow (hobo), Waldemar Bomba (hobo), Mathilde van Wijnen (bas de violon), Pieter Pilon (orgel)
Op zondag 2 oktober (10 uur) zingt ensemble Cantate Consort in de Lutherse kerk van Groningen. In deze cantatediensten brengen ze de Bachcantate 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält' BWV 178 ten gehore. Het is de eerste cantate in de reeks cantatediensten Lutherse kerk van dit seizoen. Cantate Consort Groningen, barokorkest en solisten staan o.l.v. Jelte Hulzebos. Als vocale solisten werken mee David van Laar - altus, Han Warmelink - tenor en Roele Kok - bas.
Johann Sebastian Bach schreef cantate BWV 178 voor de 8ste zondag na Trinitatis in 1724. Het is een zogenaamde koraalcantate gebaseerd op het koraal 'Wo Gott der Herr nicht bei uns hält' van Justus Jonas. De koraaltekst sluit aan bij de woorden uit de evangelielezing waarin Jezus waarschuwt voor valse profeten.
Het openingskoor is een grote koraalfantasie waarbij de koraalmelodie in de sopraan klinkt. Bach creëert een prachtig evenwicht tussen de koraalmelodie, tekstinhoud en vorm. Zes van de in totaal acht coupletten zijn integraal getoonzet, twee coupletten zijn bewerkingen. Bach zette diverse instrumentale en vocale combinaties in om de tekst te schilderen en componeerde daarmee een bijzonder mooie cantate.
Voorganger in de dienst is Rob Kroes. Tymen Jan Bronda bespeelt het orgel.
Van harte welkom!
zondag 14 november (Voorlaatste van het kerkelijk jaar)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), Wachet auf
J.S. Bach (1685-1750), Herr Christ, der einge Gottessohn
J.S. Bach (1685-1750), Wachet Betet! BWV70
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Kristen Witmer (sopraan), Gerben van der Werf (altus), William Knight (tenor), Marc Pantus (bas)
www.luthersbachensemble.nl
In november brengt het Luthers Bach Ensemble Bachs 'most famous' cantates. Cantates die vaak op lessenaar staan, maar niet voor niets deze plek hebben verworven. Het programma opent met Wachet auf, één van Bachs beroemdste cantates niet in de laatste plaats om dat heerlijke dansante openingskoor, maar ook om die bekende orgelbewerking uit de Schübler-Choräle. Vervolgens klinkt Herr Christ, der einge Gottessohn met de alten van het kleinkoor die in de uitkomende stem schitteren, daarnaast de bijzondere flauto piccolo in een concertante hoofdrol. Er wordt besloten met Wachet Betet! BWV70: dramatiek en expressie met trompet solo.

Vanaf 1723 was Johann Sebastian Bach als cantor verantwoordelijk voor de muziek in de Thomaskirche in Leipzig. In de Lutherse kerken destijds waren de cantores verantwoordelijk voor alle kerkmuziek. Uit bestaande recente of oudere composities kozen zij de muziek voor de zondagsdienst, aangevuld met werken van eigen hand. Bach deed dat niet. Hij wilde de muziek van álle cantates voor álle zondagen en de kerkelijke feestdagen zelf schrijven. Er zijn in totaal maar liefst vijf jaarreeksen geweest, helaas is daarvan een deel verloren gegaan. Na 1700 ontwikkelden cantates zich onder invloed van de Italiaanse opera tot doorgecomponeerde stukken waarin Bijbelteksten als recitatief werden gezongen en arias in eigentijdse Duitse verzen werd gezongen. De muzikale bezetting werd rijker en het orkest kreeg meer ruimte om zich te laten horen.
zondag 10 mei (Zondag Cantate)
aanvang 17:00 uur.
G.P. Telemann (1681-1767), Die Donnerode, TWV3:6
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
De verwoestende aardbeving die Lissabon op zondag 1 november 1755 trof maakte sommige Europeanen tot atheïst, en bracht Telemann tot het componeren van de Donnerode, in 1756. Het werk werd razend populair en was in 1760 al 13 maal uitgevoerd, en dus voegde Telemann er een tweede deel aan toe, het deel dat deze zondag klinkt. De koren zijn eenvoudig en homofoon geschreven, maar de instrumentatie is dramatisch. Om gewicht en kracht te benadrukken schrijft de componist twee achtereenvolgende bas-aria's voor: krijgshaftig, met felle, vallende en puntige 'loops' in de strijkers. Ze contrasteren met de sopraanaria, die 'angenehm' van karakter is: "Schönster von alle Geschlechten", gesierd met traverso's. In de tenoraria vallen de prachtig uitgesponnen melisma's op in de woorden Gesang en erhoben.
zondag 12 april (Pasen)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), cantate Christ lag in Todesbanden, BWV4
Bragi a-capellakoor, solisten & The Northern Consort o.l.v. Rein de Vries
Deze misschien wel eerste cantate van Bach behandelt alle zeven coupletten van dit oude, uit het middeleeuws Latijn door Luther vertaalde lied - per omnes versus dus - zonder recitatieven of aria's. Na een wat naar binnen gekeerde sinfonia, volgen de verzen in een symmetrisch model: koor, duet, solo, koor (het centrale deel), solo, duet, koor. In deel 1 worden de versregels met korte motiefjes ingeleid, maar zingen de sopranen die regels van de melodie in lange noten. In deel 2 valt de strenge, ostinate baslijn op - misschien om de begrippen zwingen en Gewalt te benadrukken. Deel 3, zeer expressief, schrijft een heerlijke viool-descant boven de tenorpartij voor, ter viering van de overwinning op zonde en dood. En zo gaan de variaties door, tot aan de eenvoudige vierstemmige zetting van couplet zeven.
zondag 1 maart (Zondag Invocavit)
aanvang 10:00 uur.
D. Buxtehude (1637-1707), cantate Eins bitte ich vom Herren, BuxWV 24
D. Buxtehude (1637-1707), Kyrie uit Missa Brevis, BuxWV 114
Kamerkoor Tiraña Groningen, solisten & barok-orkest o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.kamerkoortirana.nl
Een heel goed voorbeeld van de eerlijke en ongekunstelde muziek van Buxtehude. Een tweedelige sinfonia opent (met de kleuren van strijkers en orgel), dan volgt een opgewekt koordeel waarin de wens geuit wordt altijd in het huis van God te mogen zijn (das hätte ich gern) en dan een sliert smekingen onderbroken door eenvoudige ritornellen. In deze litanie van afwisselend solist en koor is het thema "Waar blijft u zo lang, wij zijn hier zo bang", steeds gevolgd door de lieflijke en haast kinderlijke wending "Komm doch", op een dalende kwint. Het werk eindigt met een opgewekte aansporing onze lampen brandende te houden om zo auf die ewige Hochzeit zu gehen.
zondag 26 januari (3e zondag na Epifanie)
aanvang 10:00 uur.
J.S. Bach (1685-1750), Lutherse Mis in g, BWV 235
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
www.luthersbachensemble.nl
Deze door modernen vaak 'Lutherse mis' genoemd is één groot contrafact - bestaande muziek bij een nieuwe tekst - maar is een boeiend artefact gebleven. Zo'n Lutherse mis kent slechts Kyrie en Gloria. In dit Kyrie worden thema's uit de sinfonia-achtige inleiding als begeleidingsmateriaal gebruikt. Na het uitbundige 'Gloria' valt plotseling de polyfone rust van het 'in terra pax' in. Die lyriek wordt vervolgd in het 'laudamus', 'adoramus' en 'glorificamus'. In 'Domine Fili unigenite' horen we aan het einde bijna duizelig makende melisma's op het woord miserere. Een zeer snel en uitbundig koor sluit af met Cum Sancto Spiritu.
woensdag 25 december (Kerstmorgen)
aanvang 10:00 uur.
G.F. Handel (1685-1759), Eerste deel uit het oratorium Messiah
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
De muziek van dit grote werk behoeft eigenlijk geen verdere inleiding, bekend als het is. Het werk beleefde zijn Uraufführung in Dublin, op 13 april 1742. Minder bekend is dat Handels vriend Charles Jennens, de rijke minnaar van de kunsten die het libretto schreef voor de Messiah, nogal ontevreden was over Handels muziek bij zijn compilatie van bijbelteksten. Jennen schreef aan een vriend: "Handel has made a fine entertainment of [the Messiah], though not near so good as he might and ought to have done." En vervolgens: 'there are some passages far unworthy of Handel, but much more unworthy of the Messiah." Maar oordeelt u zelf.
zondag 3 november (20e zondag na Trinitatis)
aanvang 10:00 uur.
H. Schütz (1585-1672), Musikalische Exequiën, deel I
H. Schütz (1585-1672), Motetten SWV391 & SWV432
Vocaal Ensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink
Dit grote werk schreef Schütz voor de begrafenis van graaf Hendrik II van Reuss-Gera, en wel op diens verzoek. Sommigen beweren dat de graaf bij de try-out van het werk nog meegezongen heeft. Er is eigenlijk sprake van een Duits(talig) requiem, lang voordat Brahms het zijne componeerde. Deel I, een Kyrie en Gloria, bevat expressieve Bijbelteksten voor solisten en wat objectievere liedteksten voor koor. SWV391 past voortreffelijk, met zijn prachtige afwisseling van donkere en ernstige polyfonie en homofonie, tijdelijk ontroerend rustend bij Ruhe.