home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

Contact

Voor informatie over onze coronamaatregelen, zie de pagina Coronavirus.

Om contact op te nemen per email kunt u onderstaande formulier gebruiken.


Stichting Binnenstadskerken:
K. Buitink
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen
Tel. 050-3111277
Voorzitter:
G. Loots
Voorzitter:
Dr.V.M. Schmidt
Tel. 050-5280889

Secretaris:
R. Kroes
06-54747108
Interim-predikant:
Ds. A. Boonstra
Consulent:
Ds. L.O. Giethoorn
Pastor:
Ds. R.P. Yetsinga
Scriba:
B.J. Havinga
Stadsklooster: Voorzitter:
A.M. Stigter
Kerkrentmeesters:
E. Greiner

Dr. P.H.G. Jäger
Tel. 0505251775
Cantor-organist:
T.J. Bronda
Tel. 06-27035682
Ledenadministratie:
C.A. Elema
Tel. 0594-507043
Redactie kerkblad Opbouw en nieuwsbrief:
E. Greiner
Cantorij:
A. Conradi
Websitebeheer:
J. HavingaWebsite Evangelisch-Lutherse Gemeente:
www.elgg.nl

Kerkgebouw en Lutherzaal:
Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Interim-predikant:
Ds. A. Boonstra
050-57 97 636

Consulent:
Ds. L.O. Giethoorn
06-115 376 68

Pastor:
Ds. R.P. Yetsenga
050-52 61 092
06-239 809 71

Voorzitter:
A.M. Stigter

Secretaris:
B.J. Havinga
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Kerkrentmeesters:
E. Greiner

Dr. P.H.G. Jäger
Tel. 050-52 51 775

Rekeningnummer:
NL21 RABO 0373 7136 14
t.a.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Diaconie:
P. Vogl en A.M. Stigter
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen
Tel. 050-57 30 631

Rekeningnummer diaconie:
NL 92 INGB 0006 3262 56
t.a.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Cantor-organist:
T.J. Bronda
Tel. 06-270 356 82

Ledenadministratie:
C.A. Elema
Tel. 0594-50 70 43

Redactie kerkblad Opbouw:
E. Greiner

Bezoekgroep:
Ds. R.P. Yetsenga
050-52 61 092
06-239 809 71

Muziekdiensten:
Commissie Muziekdiensten
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Rekeningnummer muziekdiensten:
NL 37 INGB 0002 9483 48
t.a.v. Commissie Muziekdiensten