home

gebouw

gemeente

organisaties
Informatie Agenda & diensten Contact ANBI & beleid

Contact

In verband met het Coronavirus zijn onze diensten alleen online te bezoeken. Zie voor informatie de pagina Coronavirus.

Om contact op te nemen per email kunt u onderstaande formulier gebruiken.


Stichting Binnenstadskerken:
K. Buitink
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen
Tel. 050-3111277
Voorzitter:
G. Loots
Voorzitter:
Dr.V.M.Schmidt
Tel. 050-5280889

Secretaris:
R.Kroes
06-54747108
Predikant:
Ds. M. Overbosch
Tel. 06-29303249
Scriba:
B.J. Havinga
Stadsklooster: Voorzitter:
Vacant
Kerkrentmeesters:
E. Greiner

Dr. P.H.G. Jäger
Tel. 0505251775
Cantor-organist:
T.J. Bronda
Tel. 06-27035682
Ledenadministratie:
C.A. Elema
Tel. 0594-507043
Redactie kerkblad Opbouw:
E. Greiner
Cantorij:
A. Conradi
Digitale meditaties - Coronacrisis:
De digitale meditaties worden verstuurd namens de kerkenraad.
Live-uitzending diensten aanvragen:
Indien u de link naar de online live-uitzendingen van onze diensten wilt ontvangen, kunt u deze hier aanvragen.
Websitebeheer:
J. HavingaWebsite Evangelisch-Lutherse Gemeente:
www.elgg.nl

Kerkgebouw en Lutherzaal:
Haddingestraat 23
9711 KC Groningen
Tel. 050-3120376

Predikant:
Ds. M. Overbosch
Tel. 06-29303249

Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
B.J. Havinga
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Kerkrentmeesters:
E. Greiner

Dr. P.H.G. Jäger
Tel. 0505251775

Rekeningnummer:
NL21 RABO 0373 7136 14
t.a.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Diaconie:
H. Schaaf, P. Vogl, A. Stigter
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen
Tel. 050-5730631

Rekeningnummer diaconie:
NL 92 INGB 0006 3262 56
t.a.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Cantor-organist:
T.J. Bronda
Tel. 06-27035682

Ledenadministratie:
C.A. Elema
Tel. 0594-507043

Redactie kerkblad Opbouw:
E. Greiner

Bezoekgroep:
Ds. M. Overbosch
Tel. 06 - 29 303 249

Muziekdiensten:
Commissie Muziekdiensten
p/a Haddingestraat 23
9711 KC Groningen

Rekeningnummer muziekdiensten:
NL 37 INGB 0002 9483 48
t.a.v. Commissie Muziekdiensten